Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi organizátorem konference „Fórum aditivní výroby 2016“ s podtitulem „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, kterým je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno a návštěvníkem konference.

Návštěvníkem konference se může stát každý*, kdo se řádně zaregistruje na webu http://www.3d-konference.cz a nejpozději k datu 30. 9. 2016 uhradí registrační poplatek. Datem úhrady se rozumí datum, kdy se peněžní částka objeví na bankovním účtu organizátora.

*) Organizátor si vyhrazuje právo zastavit proces registrací a nepřijímat další registrace za předpokladu, kdy dojde k naplnění kapacity sálu.

Registrace uzavřené v předprodeji, tj. do 26. 9. 2016 včetně, lze zajistit za sníženou cenu 490 Kč vč. DPH na osobu. V tomtéž termínu lze pořídit společnou vstupenku pro dvě osoby se slevou 50 % celkově za 750 Kč vč. DPH.

Standardní vstupní poplatek pro registrace po datu 26. 9. 2015 činí 750 Kč vč. DPH za osobu. Součástí vstupenky na konferenci je také vstupenka na MSV 2016 (platí jen pro registrace uzavřené do 26. 9. 2016).

Celodenní vstupenka pro zástupce škol a pro studenty je k dispozici za 290 Kč vč. DPH za osobu a zahrnuje veškerý servis, jako plnohodnotné vstupenky.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží registrující na zadanou e-mailovou adresu pokyny k úhradě vstupného.

Neúčast na konferenci nezakládá nárok na vrácení vstupného.

Vyplněním a odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vaše osobní údaje, které jste do formuláře zadali, zpracovávala společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Současně souhlasíte s tím, aby vás pořadatel nebo partneři konference prostřednictvím pořadatele kontaktovali na uvedené e-mailové adrese.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu vydavatelstvi@novamedia.cz.

Generální partneři

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneřiMediální partneři

Pořadatel & organizátor

Pořadatelem konference je Ing. Jan Homola, odborný konzultant pro oblast aditivní výroby a viceprezident Klastru aditivní výroby. Organizaci konference zajišťuje společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ: 02390132, DIČ: CZ02390132.
Copyright © 2015 – Vydavatelství Nová média, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
www.novamedia.cz